Nghệ An: 116 dự án chậm tiến độ bị thu hồi

Sau khi kiểm tra toàn bộ các dự án trên địa bàn trong 4 năm, UBND tỉnh Nghệ An đã công bố 116 dự án chậm tiến độ. Con số này có thể tăng lên khi Sở Xây dựng Nghệ An sắp tiến hành đợt kiểm tra lần thứ 3.

UBND tỉnh Nghệ An đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành với 105 dự án. Việc kiểm tra sẽ được tiến hành thành 3 đợt từ ngày 10/4 đến ngày 30/8/2017. Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì đợt kiểm tra lần 1; Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì đợt 2 và Sở Xây dựng sẽ chủ trì đợt 3.

dự án chậm tiến độ

Sau nhiều năm, dự án Hồng Thai – S.I.T vẫn “dậm chân tại chỗ”

Trong đợt kiểm tra lần 1, UBND tỉnh Nghệ An đã chấm dứt, thu hồi và hủy bỏ các văn bản pháp lý liên quan đối với 4 dự án; gia hạn 24 tháng 1 dự án; đôn đốc tiến độ, giao chủ đầu tư phải hoàn thành trong năm 2017 với 2 dự án và giao chủ đầu tư ký quỹ, triển khai xây dựng trong năm 2017 với các dự án chậm tiến độ khác.

thu hồi dự án

Nghệ An đã thu hồi, chấm dứt hoạt động của 116 dự án chậm tiến độ

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Nghệ An giao các Sở, ngành thu hồi, xử lý theo quy định với trường hợp các chủ đầu tư không đảm bảo đúng tiến độ. Đợt kiểm tra lần 2, tỉnh đã kiểm tra 42 dự án. Từ năm 2012 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tổng số dự án bị thu hồi, chấm dứt hoạt động là 116 dự án (chiếm 31,8% trong tổng số dự án được kiểm tra).

Tags:
, , , , , , , ,
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.