Bài toán chuyển đổi đất nông nghiệp để phát triển kinh tế

Bí thư Thành ủy Tp.HCM Nguyễn Thiện Nhân giả định, nếu chuyển 1/3 diện tích đất nông nghiệp thành đất để phát triển công nghiệp – dịch vụ thì sẽ tạo tiền đề về đất để GDP có thể tăng thêm 2,73 GDP thành phố.

Sáng 28/5, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đã gặp gỡ hơn 120 trí thức thành phố. Tại buổi gặp gỡ, ông Nhân nói muốn lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học về cách phát huy đội ngũ trí thức để phát triển thành phố. Ông Nhân đã đưa ra nhiều số liệu của nền kinh tế lớn nhất cả nước.

Ông cho rằng, dù là thành phố dịch vụ – công nghiệp nhưng cơ cấu sử dụng đất của Tp.HCM lại bất hợp lý khi đất nông nghiệp nhiều nhưng tỷ trọng lại thấp hơn so với công nghiệp – dịch vụ. Năm 2015, đất nông nghiệp có diện tích là 118.052 ha nhưng chỉ đem lại 6.494 tỷ đồng (tỷ trọng 0,89%) giá trị thực tế, giá trị gia tăng/ha đất đạt 55 triệu đồng. Trong khi đất công nghiệp – dịch vụ chỉ có diện tích 14.264 ha nhưng giá trị thực tế đem lại là 726.978 tỷ đồng (tỷ trọng 99,11%), đạt 50.966 triệu đồng giá trị gia tăng/ha đất.

Bài toán chuyển đổi đất nông nghiệp để phát triển kinh tế
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ các trí thức

Từ đó, ông cho ý kiến, có nên chuyển một phần đất nông nghiệp thành đất phát triển công nghiệp, dịch vụ. Bí thư Thành ủy Tp.HCM giả định, nếu chuyển đổi 1/3 diện tích đất nông nghiệp thành đất dành cho phát triển công nghiệp – dịch vụ thì sẽ tạo tiền đề về đất để có thể tăng GDP thêm 2,73 GDP thành phố (273% GDP thành phố).

Nếu chuyển 1/3 đất nông nghiệp thành đất phát triển công nghiệp – dịch vụ thì thuế thu nhập tăng thêm từ sản xuất công nghiệp – dịch vụ ở phần đất này bằng 62 lần giá trị gia tăng của toàn bộ sản xuất nông nghiệp hiện nay, là 54,7% GDP thành phố.

Từ phân tích trên, ông Nhân đặt ra bài toán lớn là thành phố phải phát huy tài nguyên đất bằng cách rà soát lại quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển của thành phố, quy hoạch quỹ đất để phát triển công nghiệp, dịch vụ sao cho tương xứng với tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ trong cơ cấu nền kinh tế của thành phố (99%). Từ đó, phát huy tối đa nguồn lực con người và thu hút đầu tư mạnh mẽ vào thành phố. Quy hoạch đất cho cây xanh để tạo môi trường sống xanh, sạch cho 30 năm tới. Quy hoạch đất cho giao thông theo chuẩn mực quốc tế.

Bên cạnh đó, cơ cấu lại sản phẩm nông nghiệp theo hướng hiệu quả kinh tế cao. Phát huy nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước; hỗ trợ kinh tế tư nhân phát triển vượt bậc; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI mạnh mẽ hơn, tăng tỷ trọng vốn FDI gấp 1,5-2 lần so với hiện nay.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cũng đưa ra nhiều bài toán lớn khác như liên kết, hợp tác để phát triển; thành phố phải trở thành đô thị thông minh, nơi đáng sống, nơi đáng đến như xây dựng doanh nghiệp thông minh, công dân thông minh, chính quyền thông minh, dịch vụ thông minh nhằm giải quyết 4 giảm (ô nhiễm môi trường, ngập nước, kẹt xe, tội phạm)…

Sau gợi mở của ông Nguyễn Thiện Nhân, các đại biểu đã sôi nổi đưa ra nhiều ý kiến.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.